V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

  • Düzenlenecek olan kongrenin hedef kitlesi;
  • Türkiye ve Asya ülkelerinin devlet adamları,
  • Üst düzey bürokratlar,
  • Akademisyenler ve uzmanlar,
  • Araştırma kurumları,
  • Yatırımcılar
  • Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
  • Sivil toplum kuruluşları,
  • Basın mensupları
  • Konuya ilgi duyan tüm uluslararası kamuoyu