V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Kongrenin ilk günü yapılacak açılış konuşmalarından sonra üç veya dört giriş konuşmasında ekonomik işbirliği ve kalkınma yardımlarının Asya ülkeleri için ne anlam ifade ettiği ortaya konacaktır.

II. Uluslararası Türk-Asya Kongresi'nde başta "Asya'daki Ekonomik Bütünleşme Hareketleri" olmak üzere Avrasya, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma konulu beş ayrı oturum gerçekleştirilecektir. Her oturumla eşzamanlı olarak Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'da yatırım yapan işadamlarının bir araya geldiği çalıştaylar yapılacak, herbir çalıştay sonunda ortaya çıkan sonuçlar ilgili oturumlarda açıklanacaktır.

Kongrenin birinci gününün ilk oturumunda "Asya'daki Ekonomik Bütünleşme Hareketleri" incelenecek, daha etkin ve karşılıklı işbirliğini artıracak imkanlar araştırılacaktır. Oturum başkanı dışında her bölgeden oturum konusuyla ilgili bir akademisyen veya uzman on beşer dakikalık bir sürede tebliğlerini takdim edeceklerdir. Takdimlerin ardından yarım saatlik bir soru-cevap bölümüne geçilecektir. Bu bölümde oturumda temsil edilmeyen ancak diğer oturumların farklı ülkelere mensup uzmanları kendi ülkeleriyle ilgili görüşlerini sunabileceklerdir. Aynı çalışma yöntemi diğer oturumlarda da takip edilecektir.

İki gün sürecek olan kongrenin ikinci gününde de aynı metodoloji izlenecektir. Üçüncü gün ise İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri gezdirilecektir.