V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

  • Türkiye ve Asya ülkeleri arasında ekonomi, teknoloji, sanayi, sağlık, eğitim, tarım ve turizm gibi alanlarda kalkınma ve işbirliğine yönelik çalışmaların potansiyelimize uygun bir seviyeye gelmesine katkı sağlamak,
  • Sivil toplum olarak; Türkiye ve Asya ülkelerinde çalışmalarda bulunan işadamları, araştırmacılar ve söz konusu alanlarda ikili ilişkileri yürüten devlet bürokrasisi ve meslek odaları arasında etkileşimi sağlamak,
  • Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'da yatırım yapan İşadamlarını çalıştaylarda biraraya getirerek ikili ticari ilişkilerde yaşanan sorunların çözümüne ışık tutacak çözüm önerilerine ulaşmak,
  • Her ülkenin içinde bulunduğu koşullara uygun olarak, hangi tür kalkınma yardımlarının ve hangi yöntemlerle yapılacağını belirlemek,
    kongrenin başlıca hedefleridir.