V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

TASAM tarafından her yıl tekrarlanmasına karar verilen kongrenin ilki I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 25 - 26 Mayıs 2006 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İkincisi ise yine İstanbul'da 23 - 25 Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.

Son yıllarda Asya ülkelerindeki Türk yatırımlarının gerek hacim gerekse de etkinlik açısından artmakta olduğu bir gerçektir. Fakat Asya ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Türk yatırımcısına rehberlik edecek aktif çalışmalar yetersizdir.

Günümüzde Asya ülkelerinin dünya ekonomisindeki rolü Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslanabilir boyuttadır. Global çapta enerji ve hammadde gereksiniminin giderek arttığı bir dönemde özellikle Güneydoğu Asya'nın gelişmekte olan ülkeleri ve Japonya'nın dünya ekonomisinde önemli aktörler haline geldiği söylenebilir. Çin ve Japonya başta olmakla bu ülkelerin artmakta olan enerji ve hammadde talebi dünya ekonomisindeki dengeler üzerinde etkili olmaktadır. Rusya, Azerbaycan, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinin ise enerji ve hammadde arzı konusunda kilit konumda oldukları bilinen bir gerçektir.

Son yıllarda gelişmiş Batılı ülkelerde özellikle ekonomik büyüme ve istihdam konularında sorunlar yaşanırken, birçok Asya ülkesi büyüme ve kalkınma alanında ciddi başarı sağlamıştır. Uluslararası istatistiklere göre, 2005 yılında dünya ekonomisi yüzde 4,9, ABD ekonomisi yüzde 3,2 oranında büyürken, AB alanında ekonomik büyüme oranı yüzde 1,3, gelişmiş ülkeler için hesaplanan ortalama büyüme oranı ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de Asya ülkelerinin ise daha yüksek büyüme performansı sergilediği görülmektedir. Nitekim, Çin ekonomisi 2005 yılında yüzde 10,2, Hindistan ekonomisi yüzde 8,5, Rusya ekonomisi yüzde 6,4 oranında büyümüştür.

Bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde de gerek ekonominin yapısal dönüşümü gerekse de büyüme açısından ciddi başarılar elde edilmiştir. Ayrıca, sahip oldukları doğal kaynaklar, özellikle de petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları sayesinde bu ülkeler dünya ekonomisinde çok önemli yere sahiptirler.

Ülke grupları olarak bakıldığında, BDT ülkelerinin ortalama büyüme hızı 2005'te yüzde 6,5 olurken, ASEAN - 4 ülkeleri (Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland) için bu rakam yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılının Ocak - Kasım döneminde Türkiye'nin Asya ülkelerine yaptığı ihracat hacmi 13,6 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 17,8'ini oluştururken, bu ülkelerden yaptığı 32,9 milyar dolarlık ithalat toplam ithalatın yüzde 26,3'üne tekabül etmiştir. Ayrıca, Asya ülkelerine yönelik ihracatımız Ocak - Kasım 2006 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 oranında artarken, ithalatımızdaki artış oranı yüzde 27,7 olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşıldığı gibi, Türkiye-Asya ülkeleri dış ticaret dengesi Türkiye'nin aleyhine gelişmektedir. Bu durumu tersine çevirmek için Türkiye'nin ihracatını mutlaka artırması gerekmektedir. Bu nedenle Asya ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin önünde engel oluşturan faktörlerin tespit edilmesi ve çözüm yolları bulunması yönündeki çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Asya ülkeleri sahip oldukları iktisadi ve beşeri sermaye ile kalkınmalarını sağlayabilecek potansiyele sahiptirler. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak maksadıyla kongrede ekonomi, sanayi ve teknoloji, eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık, turizm ve spor gibi alanlarda kalkınma yardımları ve işbirliği imkanları araştırılacak ve veri tabanı oluşturulacaktır.

Kongre kapsamında Türkiye'ye gelecek Asya ülkelerine mensup devlet adamları, bürokratlar, akademisyenler, uzmanlar, ticari kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile Türkiye'deki meslektaşları arasında bire bir ilişkiler kurulacaktır.