V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Kongrenin koordinatörü Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)'dır.

TASAM, Stratejik araştırmaların önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan müteşebbis, bilim adamları ve araştırmacıları bir araya gelerek akademik manada etkinliklerine katkıda bulundukları özel bir kurumdur.

TASAM'ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, hukukî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına, içteki siyasî, ekonomik, sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.

TASAM hakkında detaylı bilgi için kurumun aşağıda gösterilen irtibat adreslerinden ve web sitesinden faydalanılabilir:
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi
Tel: (212) 635 61 51 - (212) 532 60 66
Faks: (212) 532 58 82
Web: www.tasam.org