V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Kongre iki bölümden oluşmaktadır. Kongre boyunca çalıştaylar ve kongre oturumları eş zamanlı olarak yürütülecektir. Çalıştay ve Kongre konusu kapsamında aşağıdaki alt başlıklar incelenecektir:

Asya'daki Ekonomik Bütünleşme Hareketleri

Aşağıda belirtilen bölgesel işbirliği örgütleri incelenerek, bölgemizde bu örgütlerden hangisinin çatısı altında hareket edilmesinin bölgesel güvenlik ve refaha hizmet edeceği tartışılacaktır.

- Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization - SCO
- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ( The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN)
- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization - ECO)
- Avrasya Ekonomik Topluluğu (Eurasian Economic Community - EurAsEC)
- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Organization of The Black Sea Economic Cooperation BSEC)
- Körfez İşbirliği Konseyi ( Gulf Cooperation Council - GCC)
- Güney Asya Bölgesi İşbirliği Örgütü (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC)
-Gelişmekte Olan 8'ler (Developing Eight - D-8)

Avrasya'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Avrasya'da bulunan aşağıdaki ülkelerle yatırım ve işbirliği alanlarında mevcut olan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
- Rusya Federasyonu
- Azerbaycan
- Gürcistan
- Türkmenistan
- Özbekistan
- Kırgızistan
- Kazakistan
- Tacikistan

Ortadoğu'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Orta Doğu'da bulunan aşağıdaki ülkelerle yatırım ve işbirliği alanlarında mevcut olan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
- İran
- Irak
- Suriye
- Körfez Ülkeleri- Kuveyt, Bahreyn, Umman
- Suudi Arabistan

Uzakdoğu'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Uzakdoğu'da bulunan aşağıdaki ülkelerle yatırım ve işbirliği alanlarında mevcut sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
- Malezya
- Endonezya
- Singapur
- Güney Kore
- Çin
- Japonya
- Vietnam

Güney Asya'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Güneydoğu Asya'da bulunan aşağıdaki ülkelerle yatırım ve işbirliği alanlarında mevcut olan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
- Pakistan
- Hindistan
- Afganistan
- Bangladeş

Çalıştay Konuları:
- Avrasya'da Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar
- Ortadoğu'da Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar
- Uzakdoğu'da Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar
- Güneydoğu Asya'da Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar