V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Uluslararası Türk-Asya Kongresi'nin periyodik olarak her yıl belirli konularda düzenlenmesini planlamış, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, politik karar alıcılar, meslek kuruluşları ve bilim adamlarının daha yakından tanışması, etkileşime girmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edilmesi amaçlanmıştır.


Bu hedeflerden hareketle; TASAM 25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi düzenlemiştir. Kongre'de, Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler, ilgili alanlarda uzman olan yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ayrıntılı olarak tartışılmış ve sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir. Kongrenin en önemli sonuçlarından birisi olan bu kitap ilgili resmi kurumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel girişimcilere karar alma safhasında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktadır.


TASAM tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi, Türkiye'nin kendi iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel gerçekleri bağlamında doğru ve akılcı politikalar oluşturmasına katkı sağlayacak bir sürecin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de Asya ülkeleri ile ilgili ticari, politik ve kültürel ilişkiler konusunda önemli bilgi eksiklikleri mevcuttur. Bu bilgi eksikliğinin giderilmesi ve konuyla ilgili ulusal bir stratejik planlamanın yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nin her yıl düzenli bir şekilde yapılması bu boşluğun doldurulmasına hizmet edecektir.


Geçen yıl düzenlenmiş olan I. Uluslararası Türk Asya Kongresi'nde Asya ülkelerinin sahip oldukları ekonomik ve siyasi potansiyel ve Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkiler masaya yatırılmıştır. TASAM olarak 2007 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz II. Uluslararası Türk Asya Kongresi ise "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma" konusuna odaklanacaktır. Kongrede, Asya'daki ekonomik bütünleşme girişimleri değerlendirilecek ve bu girişimler çerçevesinde yeni işbirliği alanlarının neler olabileceği araştırılacaktır. Bununla birlikte, Türkiye'nin Avrasya, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle olan karşılıklı yatırım faaliyetleri akademisyenler, işadamları ve bürokratlar tarafından somut veriler üzerinden tartışılacak, mevcut ticari faaliyetlerde karşılan sorunlar ve bunların aşılması için çözüm yolları aranacaktır.

 

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı