V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

I.Uluslararası Türk-Asya Kongresi üç günde icra edilecek şekilde planlanmıştır. Birinci gün sabah açış ve protokol konuşmalarını müteakip birinci oturuma geçilecektir. Türkiye-Avrasya ilişkilerinin ele alınacağı birinci oturumda ilgili ülkelerin büyükelçileri kendi ülkelerini tanıtacaklar, siyasi ve ekonomik potansiyelini anlatacaklardır. Ayrıca, her ülkeden iki akademisyen veya uzman kendi ülkesi ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda birer sunum yapacaktır.

İkinci gün sabah icra edilecek olan ikinci oturumda Türkiye-Ortadoğu ilişkileri incelenecektir. Bu kapsamda Ortadoğu ülkelerinin büyükelçileri kendi ülkelerinin tanıtımını yapacaklar, siyasi ve ekonomik potansiyelini anlatan tebliğ sunacaklardır. Her ülkeden iki akademisyen veya uzman kendi ülkesi ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri konu alan takdim yapacaktır.

İkinci gün öğleden sonra icra edilecek olan üçüncü oturumda Türkiye-Uzakdoğu ilişkileri değerlendirilecektir. Bu çerçevede bölge ülkelerinin büyükelçileri kendi ülkelerinin tanıtımını yapacak, siyasi ve ekonomik potansiyelini anlatacaklardır. Her ülkeden iki akademisyen veya uzman kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konulu birer tebliğ sunacaklardır.

Kongre kapsamındaki bilimsel çalışmalar genel değerlendirme ile sona erecektir.

Ayrıca kongre programına paralel olarak, ayrı bir mekanda, ikinci gün sabah "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları", öğleden sonra ise "Medya ve İletişimin Geliştirilmesi" konularında iki ayrı panel icra edilecektir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları panelinde; Türkiye'nin sağladığı kalkınma yardımları, kalkınma yardımlarının ekonomik altyapılar ve üretim sektörlerini geliştirmede rolü, kalkınma yardımları kapsamında yapılan hibe, kredi ve borç işlemleri ile diğer finansal nitelikli yardımların ekonomik işbirliğinin yatırım boyutuna katkısı ile sözkonusu sistemin etkili olarak işletilebilmesi için alınması gereken tedbirler tartışılacaktır.

Medya ve İletişimin Geliştirilmesi panelinde; ülkelerarası iletişimin geliştirilebilmesinde medyanın rolü, medya işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde medyadan yararlanılması, medya iletişim sisteminin kurulup işletilebilmesi için alınması gereken tedbirler tartışılacaktır.

Üçüncü gün kongreye katılan bilim adamları ve protokolde yer alan misafirler için gezi programı düzenlenecektir. Bu çerçevede sabah Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii ziyareti gerçekleştirilecek, daha sonra Boğaz gezisine çıkılacak ve öğlen yemeği Boğaz'da yenecektir. Öğleden sonra ise Dolmabahçe Sarayı ve Minyatürk ziyaret edilecektir.