V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

  • Küreselleşme sürecinde Asya ülkelerinin yaşadığı siyasi ve ekonomik deneyimlerden istifade etmek
  • Asya ülkelerinin siyasi ve ekonomik potansiyellerini ortaya çıkarmak
  • Asya kıtasındaki siyasi ve ekonomik entegrasyonların dünya jeopolitiğine etkilerini incelemek
  • Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerinde mevcut potansiyelden yeterince istifade edip edemediğini değerlendirmek
  • Türkiye'nin jeopolitik açılımları içinde Asya ülkelerinin yerini belirlemek
  • İlişkilerin geliştirilmesi için sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve yeni stratejiler belirlemek
  • Asya'daki ticari ve meslek odaları ile Türkiye'deki ticari ve meslek odaları temsilcilerini bir araya getirerek ihracat ve ithalat alanlarında işbirliği imkânı sağlamak.
  • Bölgede ekonomik ve sosyal gelişmenin, uzlaşının, barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak.