V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Uluslararası Türk Asya Kongresi; Asya ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler ile elde edilen başarıların altında yatan temel faktörlerin ortaya çıkartılmasını; Asya kıtasındaki bölgesel işbirliği ve entegrasyon hareketlerinin dünya ekonomisi ve jeopolitiğindeki rolünün belirlenmesini; Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel açılımları içindeki yerinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesini, geleceğe yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.